Den europæiske sammenslutning af oversætterforbund, CEATL, har enstemmigt vedtaget en erklæring om brugen af AI ved litterær oversættelse

Som repræsentant for omkring 10.000 litterære oversættere i Europa har CEATL fulgt udviklingen inden for brugen af generativ AI i oversættelse nøje det seneste halve år, bl.a. ved at gennemføre en undersøgelse af både forbunds og individuelle oversætteres holdning til brugen af generativ AI i forbindelse med litterær oversættelse. CEATL har desuden været medunderskriver på et åbent brev til EU’s institutioner sammen med 12 andre europæiske autororganisationer, hvor de opfordrer til en “menneskecentreret tilgang”, når EU’s nye AI Act skal udformes.

Nu har CEATL’s medlemsorganisationer formuleret en erklæring, som Dansk Oversætterforbund er medunderskriver på. Erklæringen, der har overskriften “No one left behind – no book, no langauge left behind“, falder i tre dele:

  • de juridiske krav: transparens, kompensation for brug og ingen offentlig støtte til AI-genereret litteratur
  • det professionelle perspektiv: mennesker skal oversætte mennesker, og alle sprog og genrer fortjener en menneskelig oversætter
  • de humanistiske overvejelser: litterær oversættelse er en kreativ skabende praksis, der kræver forståelse af kulturelle kontekster, og kreativ skaben og tvivl er bl.a. det, der gør os til mennesker

Dokumentet peger på de grundvilkår og overvejelser, der bør være til stede ved brugen af AI, og udstikker en retning for CEATL’s og dets medlemsorganisationers videre arbejde.

Læs hele erklæringen her på engelsk og fransk.

 

 

Få besked ved nye indlæg!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.