Et nyt og et gammelt litteraturudvalg under Statens Kunstfond uddeler igen i år støtte til udøvende kunstnere, herunder også litterære oversættere.


Arbejdslegater

Legatudvalg for litteratur uddeler arbejdslegater til forfattere, oversættere og illustratorer af en samlet pulje på ca 30 mio. kroner.

Legaternes formål er at ”give højt kvalificerede og talentfulde kunstnere inden for ansøgningsområdet tid til at videreudvikle deres kunstneriske arbejde. Legater gives til fortsat kunstnerisk virke til kunstnere, der via deres hidtidige produktion har vist et særligt talent.

Der er tale om frie midler, det vil sige, at der ikke skal aflægge regnskab eller rapporteres, men at midlerne skal give modtagerne mulighed for at bruge tid på fordybelse og fokus på deres kunstneriske virke. Som ansøger skal man have mindst to titler (for debutanter én) i eget navn på et forlag, hvor redaktionen er uafhængig af en selv som ansøger.

For oversættere ”lægger udvalget særligt vægt på oversætterens dokumenterede faglige fundering, erfaring og sproglige kunnen. Udvalget vil også forholde sig til den kunstneriske og samfundsmæssige relevans af de værker, ansøgeren arbejder med.

Frist for at søge arbejdslegater er i år den 1. februar kl. 14.00.  Se mere om kriterier og procedure her, og ansøg (gerne i god tid).

I december blev de sidste to medlemmer er det nye legatudvalg udpeget. Udvalgenes medlemmer bliver udskiftet hvert fjerde år, og det er således det nye udvalgs allerførste uddelingsrunde. Udvalget består af forfatter Merete Pryds Helle (udvalgsleder), oversætter og forfatter Rasmus Hastrup, oversætter og forfatter Shadi Angelina Bazeghi, forfatter Glenn Bech og litterat Louise Mønster. Held og lykke med arbejdet til de nye, og stor tak til de afgående for deres store arbejde de seneste fire år.


Projektstøtte

Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for litteratur har ansøgningsfrist d. 6. februar kl. 14.00.

Her kan man søge støtte til rejser, litterære arrangementer og formidling, udgivelsesstøtte og støtte til prøveoversættelse (de to sidstnævnte kun for forlæggere). Støtte til udgivelse af oversættelser fra andre nordiske sprog skal søges gennem de respektive landes støtteordninger.

I puljen ”litterære arrangementer og formidling” kan man bl.a. søge støtte til en mentor, hvor kunstfonden støtter op til 10 timers samarbejde med en mere erfaren oversætter – enten hvis man er ny i faget, eller hvis man bevæger sig ind på et hidtil ukendt område af sit oversættervirke.

Projektstøtteudvalget for litteratur har deres tredje uddelingsrunde i år og består af rektor for folkeuniversitetet Carsten Fenger-Grøndahl (udvalgsleder), forfatter Elllen Holmboe og forfatter Peder Frederik Jensen.

Babelfisken opfordrer så mange som muligt til at søge legaterne, så det er muligt for udvalgene at tage beslutning på et så bredt og kvalificeret grundlag som muligt. Støttesystemet giver gode muligheder for fordybelse og koncentration om arbejdet eller for at komme ud og lære mere gennem fx litterære projekter – og vi er som oversættere med til at bevare fokus på litterær oversættelse som kunstnerisk praksis, bl.a. ved at søge støtte.

Held og lykke til alle, og god arbejdslyst, ikke mindst til det nye legatudvalg!

Få besked ved nye indlæg!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.