Den 1. juni blev en ny lov vedtaget i Folketinget. Loven er en opdatering af ophavsretsloven, der giver helt nye muligheder for at sikre mere rimelige branchevilkår for oversættere og alle andre autorer, der har ophavsret til deres værker.

 

Den nye lov er en implementering af EU’s såkaldte DSM-direktiv (Digital Single Market Directive) i det omfang, det endnu ikke er en del af dansk lov. I sin pressemeddelelse fra i går skriver Kulturministeriet:

Den nye lov giver kunstnerne bedre kort på hånden, når de skal forhandle aftaler. Loven skaber mere gennemsigtighed og afbalancerede kontraktforhold mellem kunstnere og dem, som de overdrager deres rettigheder til. Den nye lov sikrer også den danske aftalelicensmodel, som gør det nemt at bruge store mængder indhold (f.eks. tekster, billeder og musik), der uden en aftalelicens ville indebære, at brugeren skulle lave rigtig mange individuelle aftaler.

På lignende vis opsummerer Dansk Forfatterforenings formand Morten Visby i seneste nummer af fagbladet Forfatteren, hvad den nye lov kan betyde (citatet er fra før lovens endelige vedtagelse):

Lovforslaget rummer fire konkrete ændringer. For det første en principiel ret til at få et rimeligt honorar. For det andet en ret til at få indsigt i den reelle kommercielle værdi af de værker, man har skabt. For det tredje en ret til at få opjusteret honoraret, hvis dette efterfølgende viser sig at have været urimeligt lavt, i forhold til hvad andre har tjent på at udgive værket. For det fjerde en ret til at få en uvildig retsinstans – et konfliktløsningsnævn – til at tage stilling til, hvor meget et urimeligt honorar eventuelt skal opjusteres.

Lovændringen sker ikke mindst takket være flere års intenst lobbyarbejde fra netop Dansk Forfatterforening, som bl.a. indgav høringssvar til lovudkastet, der blev fremlagt i marts måned.

Selve arbejdet hen imod dette har dog stået på i over ti år – først med lobbyarbejde i EU, bl.a. gennem den europæiske oversætterorganisation CEATL, og siden i forhandlinger med de øvrige interessenter på bogmarkedet i Danmark, efter at selve DSM-direktivet blev vedtaget i 2019. Således blev der sidste år i oktober indgået en brancheaftale om den del af DSM-direktivet, der handler om transparens – den første kollektivaftale på bogmarkedet i over 30 år.

Nu er loven vedtaget, og det bliver interessant at se, hvilke muligheder det skaber fremover for forhandling af bedre arbejdsvilkår. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at spillereglerne for forhandlinger er blevet ændret.

Få besked ved nye indlæg!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.