Syvende nummer af det europæiske oversættermagasin Counterpoint / Contrepoint bevæger sig ud over grænserne, til Japan, Slovenien, Ukraine og Tyskland, og undersøger de mange forskellige måder, oversættere hjælper hinanden på, på tværs af grænserne.

Redaktørerne skriver:

“Øst er Øst og Vest er Vest? Fra begyndelsen har Counterpoint haft en ambition om at dække så mange sprog, regioner og kulturer som muligt. Og selvfølgelig oversættelse til og fra så mange sprogkombinationer som muligt – alt sammen ud fra præmissen om, at sproglige forskelle ikke er en forhindring, men en mulighed.”

I det nye nummer af Counterpoint kan man læse om

  • en ny guide for oversætterforeninger, The CEATL Companion, hvor oversættere deler deres erfaringer, gode og dårlige, med foreningsarbejde i bredeste forstand
  • et samarbejde mellem digteren Nelle Regan og oversættelsesforskeren James Hadley om oversættelse af ældre japansk poesi
  • onlineplatformen Babelwerk, et mødested/katalog/tidsskrift med meget mere for litterære oversættere
  • den prisbelønnede grande dame i irske oversætterkredse Ros Schwarz‘ overvejelser om, hvorvidt oversættelse er noget, man kan undervise i
  • nye refugiesteder, der skal understøtte oversættelse af sprog fra det vestlige Balkan
  • kunsthistorikeren og oversætteren Vesna Velkovrh Bukilicas tanker om det slovenske sprog og oversættelsens (u)mulighed
  • hvad en ny rapport om oversætteres arbejdsvilkår i Europa kan give af håb – eller det modsatte
  • hvad status er på forholdene for ukrainske oversættere, og hvordan man kan hjælpe dem

 


 

Counterpoint / Contrepoint er et online tidsskrift om oversættelse og oversættere. Det udgives af den europæiske paraplyorganisation for oversætterforbund, CEATL, men har en uafhængig redaktion bestående af oversætterne Anne Larchet (Irland), Hanneke van der Heijden (Nederlandene) og Juliane Wammen (Danmark). Tidsskriftet kommer to gange om året på engelsk og fransk, og det kan downloades og abonneres på gratis. 

Få besked ved nye indlæg!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.