Af Juliane Wammen

Den 20. marts så en ny oversættelse af en meget gammel bog dagens lys. Eller skulle man måske snarere sig en samling af 66 meget gamle bøger, nemlig den kristne verdens grundskrift, Bibelen. Oversættelsen af de mange tekster er nu udkommet som Bibelen 2020, og arbejdet er foregået over de seneste 20 år: Det Gamle Testamente er blevet nyoversat, og Den Nye Aftale fra 2007 (Det Nye Testamente på nudansk) er blevet revideret. Oversættelse og redaktion er foretaget af et imponerende stort hold af oversættere fra græsk og hebraisk, danskoversætere og konsulenter – så mange at Babelfisken meget mod sædvane ikke meningsfuldt kan nævne dem alle, men i stedet henviser til Bibelselskabet hjemmeside her. Til gengæld bringer vi senere en artikel om oversættelsesprocessen, efter aftale med to af de involverede oversættere.

Markusevangeliet i ny oversættelse. Foto: Carsten Lundager

Der er ikke tale om en ny autoriseret udgave af Bibelen, men en oversættelse og genskrivning af teksterne, så de er umiddelbart tilgængelige for et moderne publikum. Til det formål har projektleder og generalsekretær i Det Danske Bibelselskab Birgitte Stoklund Larsen og forlagschef Lisbeth Elkjær Øland bl.a. allieret sig med testlæsere fra den såkaldt ‘virkelige’ verden – over 70 læsegrupper fra hele landet har været med i processen og givet tilbagemeldinger om læseværdighed og forståelse, herunder 16-årige Patrick fra Herlev, som er blevet en slags prøvesten for forståelighed.

Som Bibelselskabet skriver: “Ved Patrick, at klage betyder sørge? At spotte betyder håne og ikke se? At hellig ikke betyder hyklerisk?” Det er præcis den slags overvejelser, der er baggrunden for overhovedet at nyoversætte  en så central tekst i Vestens kulturhistorie: Bibelen forstås som en brugstekst, der nænsomt og velovervejet må tilpasses nye tider og nye måder, hvis den skal blive ved med at forekomme aktuel – både i kulturel forstand, men selvfølgelig især som forkyndelsestekst. 

Det nytter altså ikke at tale et sprog, ingen forstår. Sproget afspejler det liv, vi lever. Og det skal tale ind i det liv, vi lever. Derfor er der stadig brug for nye oversættelser af Bibelen. For hvis vi ikke forstår sproget, forstår vi heller ikke meningen og betydningen af det, der bliver sagt.” skriver Bibelselskabet om baggrunden for oversættelsen – noget de finder hjemmel for i Bibelen selv, nemlig i Paulus’ Første Brev til Korintherne 14:9-11, her i den nye oversættelse:

Hvis I ikke bruger sproget tydeligt og klart, hvordan skal folk så forstå hvad I siger? Så taler I jo bare ud i den blå luft. Der er mange sprog i verden, og de giver alle sammen god mening for dem der kan dem. Men hvis der er en der taler til mig på et sprog jeg ikke forstår, vil vi være fremmede over for hinanden.”

Oversættermøde. Foto: Bibelselskabet

Det betyder for eksempel, at der i den nye oversættelse ikke optræder en ‘ark’, men et ‘skib’ når man læser historien om Noa. Og hans skib måles i meter i stedet for alen. Det sjette bud lyder nu ‘Du må ikke begå utroskab’ frem for ‘Du må ikke bryde ægteskabet’ (1992) eller ‘Du må ikke bedrive hor’ (1932). Der er færre kønnede ord i historierne, flere ‘mennesker’ og færre ‘mænd’, og så er der i det hele taget lagt stor vægt på mundtligheden og muligheden for højtlæsning. Igen, den skal kunne bruges og deles og komme ‘ud over rampen’ – derfor udkommer Bibelen 2020 også som lydbog og e-bog, og der er tilknyttet en hjemmeside med adgang til informationer om historien, tilblivelsesprocessen, de tidligere oversættelser, muligheder for at søge i Bibelen både efter specifikke tekster og efter emner og meget mere.

Bibelen 2020. Foto: Carsten Lundager

Babelfisken vil vi i al ydmyghed foreslå, at der bliver tilføjet en side med adgang til navne og måske yderligere informationer om alle de mange mennesker, oversættere og alle mulige andre, der har været med til at gøre dette projekt til virkelighed. Måske endda som en understregning af, at dette er en genskrivning af en tekst, som trods sin enorme betydning for en bestemt tro, også er et kulturelt og historisk dokument, der i den grad har været gennem konkrete menneskehænder gennem tiden.

Senest altså som Bibelen 2020, som vi ønsker alle de dygtige folk og de danske læsere stort tillykke med.

 

Få besked ved nye indlæg!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.