Af Juliane Wammen

Medlemmer til jubilæumsjulefrokost i Strandgade

I år er det 75 år siden, at Dansk Oversætterforbund blev oprettet, midt under krigen og som udløber af en mindre skandale i det danske litteraturmiljø dengang. I de 75 år har DOF skiftet struktur, størrelse og selvstændighed flere gange for i dag at være en gruppe under Dansk Forfatterforening med lidt over 200 medlemmer. Men DOF har kontinuerligt været det sted, hvor litterære oversættere i Danmark, både dem der oversætter fra og til dansk. kunne mødes med kollegaer om faglige spørgsmål, oversættelsesvanskeligheder, kontrakter, kreditering, rettigheder, litteratur og det at leve af at oversætte litteratur på et bogmarked i konstant forandring. Og DOF har været og er stadig i høj grad et sted, hvor man kan mødes og holde en god fest.

Brevhoved fra DOF ved stiftelsen i 1944

Til den årlige julefrokost i lørdags, d. 7. december, fejrede oversætterforbundet således sig selv med en middag og fest for medlemmerne i Strandgade i København. Omkring 60 mennesker var mødt op for at fejre forbundet, og der blev holdt rørende og morsomme taler af både nuværende formand Ulla Lauridsen og tidligere formand Mogens Wenzel Andreasen. En anden tidligere formand, Ellen Strandgaard, havde skrevet en munter sang om forbundet og især om hvad det er for nogle udfordringer, man står overfor som litterær oversætter. Og under middagen lancerede forbundet så jubilæumshjemmesiden VerdenOversat, som skal markere og synliggøre oversætternes bidrag til dansk litteraturhistorie gennem de seneste 75 år.

Hjemmesiden er inspireret af den britiske Translators’ Associations tilsvarende projekt i anledning af deres 60-års-dag i 2018, “60 Years of Translation“. For hvert år siden 1944 præsenteres et oversat værk, som på en eller anden måde har været vægtigt og vigtigt på den danske litteraturscene. Teksterne er skrevet af andre oversættere, litteraturforskere og kritikere og fortæller om værket og oversætteren, og om receptionen i Danmark samt eventuelle senere oversættelser. For kriterierne for udvælgelse har været, at det præsenterede værk som hovedregel skal være oversat til dansk for første gang i det pågældende år. Derudover baserer udvælgelsen sig på en subjektiv, men højt kvalificeret vurdering fra gruppen bag projektet, med behørigt input fra øvrige af DOF’s medlemmer og andre oversætter- og litteraturinteresserede.

Kommapigen. Af Herluf Jensenius

Udover værkerne og den litterære historie kan man desuden finde tekster og billeder fra DOF’s grundlæggelse og historie, bl.a. historien om “kommapigen” som tidligere DOF-formand Morten Visby har gravet frem fra arkiverne under Strandgade. Det er her, man kan læse om den føromtalte skandale, som i den grad førte noget godt med sig.

Ved lanceringen er årene 1944 og 1945 repræsenteret ved henholdsvis Albert Camus‘ Den fremmede oversat af Magna Hartivig og Franz Kafkas Processen, oversat af H.C. Branner. Det er meningen, at de efterfølgende 73 værker skal præsenteres løbende over det næste års tid, i kronologisk rækkefølge. Siden er tænkt som et sted, hvor kriterier og væsentlighed også kan diskuteres og kommenteres, og i nogle årstal har det været så vanskeligt at vælge et enkelt værk, at flere vil blive behandlet. Projektgruppen håber, at siden vil inspirere til læsning af verdenslitteraturens mangfoldige værker – og især at den vil synliggøre, hvad oversætternes arbejde betyder helt konkret, hvad det bidrager med at stemmer og sprog og genrer, som både udvider og styrker den danske litterære historie og vores alle sammen fælles horisont.

Ved præsentationen holdt projektets koordinator Lotte Jansen en tale, som Babelfisken bringer herunder. Og så ønsker vi i øvrigt stort tillykke med både jubilæet og den nye hjemmeside.

Jeg vil gerne præsentere
VerdenOversat.dk
– en jubilæumsgave til DOF
der gennem enkelte nedslag
kronologisk år for år
fra 1944 til 2019
skal vise hvad
litteraturen, kunsten, samfundsdebatten
og – ikke mindst – læserne
i Danmark
kunne/ville være gået glip af
hvis ikke VI og alle vores forgængere
ikke kunne lade være,
ikke kunne dy os
for at tage kampen op
med andre sprog, tanker, verdener, mennesker
– med det fremmede –
for at give det en plads
i vores del af verden.
Og, jo, det kræver selvfølgelig også forfattere,
forlag, idealistiske forlæggere og gode redaktører – MEN
uden oversætteren står de tomhændede tilbage!

Lotte Jansen

Vi håber med
VerdenOversat.dk
at kunne slå et slag
for oversætteren, for oversættelse
som håndværk, som kunst, som arbejde
– ikke for at tage noget fra forfatteren og det originale værk,
men som en anerkendelse af
at hest nok hedder cheval,
men sådan er det ikke hele vejen
og oversættelse kræver mere end
bare at kunne sproget.
Oversættelse er hårdt arbejde,
men også sjovt, spændende, horisontudvidende m.m.
– ellers sad vi jo ikke her i dag!
Så gå ind på VerdenOversat.dk –
læs, kommentér, del og fortæl!

 

 


 

Projektgruppen bag VerdenOversat består af DOF-formand Ulla Lauridsen og oversætterne Lotte Jansen (koordinator), Paul Klitnæs, Juliane WammenMorten Visby og Rasmus Hastrup. Louise Ardenfelt Ravnild læser korrektur, og hjemmesiden er designet af Marie Wöldike. Udover DOF har projektet fået støtte af Statens Kunstfond.

 

 

 

Få besked ved nye indlæg!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.