Af Helle Dalgaard

I samarbejde med Aarhus Litteraturcenter markerede Aarhusafdelingen af Dansk Oversætterforbund (repræsenteret ved Kirsten A. Nielsen & Helle Dalgaard) for tredje gang Den Internationale Oversætterdag. Det foregik søndag d. 25. september kl. 14.30-17.30 på Godsbanen i Aarhus, Aarhus bys ”Kulturproduktionscenter”, hvor Litteraturcenteret har til huse og permanent råder over et lokale, i Vogn 1, som emmer af bøger og litteratur. Her regerer ”Skrivekunstskolen” i dagtimerne, og her er der med jævne mellemrum alskens litterære arrangementer.

int-tr-day-2016-aarhus

Arrangementet var lagt søndagen før den officielle internationale oversætterdag d. 30. september, både på grund af de udenbys gæster, og fordi søndag eftermiddag er en god dag at lokke folk af huse. Det blev en meget fin dag for såvel bidragydere som tilhørere. God stemning og en atmosfære af lytten og nysgerrighed. Og i betragtning af det fantastiske vejr, den sidste sommersøndag, var der fin tilslutning med ca. 35 tilhørere.

Kirsten A. Nielsen indledte med en kort beskrivelse af Hieronymusdagen og dens betydning for at sætte fokus på oversættergerningen, og hun takkede sponsorerne, DOF og Autorkontoen, samt Litteraturcenteret for praktisk støtte. Litteraturcenteret stod bag den fine plakat og ditto flyer og sørgede for PR. Efterfølgende tog Helle Dalgaard over og kom med et par generelle betragtninger over det at være oversætter. Derefter præsenterede Kirsten og Helle på skift dagens oversættere.

De fire oversættere, som indviede tilhørerne i deres udfordringer og landvindinger, var Siri Nordborg Møller, Kim Lembek, Susanne Posborg og Petér Eszterhás, og de fortalte engageret og forståeligt for et tilhørerforum, der rummede en del unge mennesker. Bidragene var meget forskellige, smalle og brede, levende, og med gode eksempler.

Siri Nordborg Møller fortalte i et meget fint forløb om starten på sin interesse for det finske, om opgaver og udfordringer, fra børnebøger over krimier til seje voksenbøger. Hun præsenterede med humor og meget forståeligt det finske sprogs særheder, som sætter oversætteren på prøve. Og faktum er, at der ikke er mange oversættere af skønlitteratur fra finsk til dansk.

Kim Lembek fortalte om projektet med at nyoversætte De Islandske Sagaer og specifikt om arbejdet med Njals saga, som for første gang er blevet oversat fra håndskrift og ikke fra en af de officielle udgivelser. Han kom med interessante detaljer om forholdet mand – kvinde i den tids islandske samfund, sådan som det har været fremstillet på basis af de officielle udgivelser af sagaerne, men som Njals saga i originalen præsenterer noget anderledes.

Susanne Posborg fortalte, ligesom Siri, om, hvordan hendes oversætterkarreiere startede. Husets forlag blev nævnt, og Fremads forlag, og efterfølgende fortalte Susanne om, hvad hun var i gang med nu. Hun fokuserede på vanskelighederne ved at overføre det blomstrende kinesiske billedsprog til dansk, om metaforerne, og på hvor grænsen går i forhold til fordanskning. Hun forklarede i forbindelse med et spørgsmål meget spændende om ordbogsopslag.

Petér Eszterhás talte om glæden ved at arbejde med sproget. Han fortalte om sin debut på Gyldendal under Rifbjerg, og at han altid kun oversætter de tekster, han selv kan acceptere. I forhold til danske læsere sagde han, at man ikke skal tygge teksten for dem. Det fremkaldte lidt debat om forskel på afsenders og modtagers referencerammer og nødvendigheden af at gøre en tekst forståelig for den danske modtager.

tilhorere

Midt i seancen spillede Orhan Özgur Turan (som er med i grupperne Hudna og Etnolab) guddommeligt på sin divan baglama, et på en gang blidt og voldsomt strengeinstrument, og sang dertil med fin, sprød stemme. Det var et smukt, bevidsthedsudvidende indslag. Arrangørerne havde egentlig ønsket at præsentere en oversætter fra tyrkisk, men kunne ikke finde nogen. Så input til næste fejring af dagen vil blive vel modtaget.

Efter de fire oplæg og musikken var der spørgsmål til hele gruppen, og kl. ca. 17.30 var det slut, og der blev sagt på gensyn i 2018. I Aarhus fejres dagen kun hvert andet år!

Få besked ved nye indlæg!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.