Dansk Forfatterforening (herunder Dansk Oversætterforbund), Danske Skønlitterære Forfattere og Danske Forlag har for første gang i årtier indgået en fælles kollektiv brancheaftale, som skal gøre bogmarkedet mere gennemsigtigt for oversættere, forfattere og illustratorer.

Dansk Forfatterforening skriver i sin pressemeddelelse fra d. 10. oktober 2022:

Dansk Forfatterforening, Danske Skønlitterære Forfattere og Danske Forlag har indgået en vejledende aftale om forlagets oplysningsforpligtelse i forfatterkontrakter. Foreningerne er enige om, at bestemmelserne i aftalen bør være gældende ved indgåelse af kontrakter om udgivelse af skøn-, fag-, børnelitteratur og studiebøger, oversætteraftaler og illustratoraftaler. Dette gælder også digitale udgivelser.

Aftalen indeholder bestemmelser om, hvilken type oplysninger der skal gives, hvor hyppigt de skal gives, hvilken betydning det har om aftalen er royaltybaseret eller med engangsvederlag m.m.

Baggrunden for aftalen er, at EU’s direktiv om det digitale indre marked (DSM-direktivet) indeholder bestemmelser om, at ophavsmændene har krav på opdaterede, relevante og omfattende oplysninger om udnyttelse af værket. Den vejledende aftale er de tre organisationers bud på, hvad der skal til for at imødekomme disse krav. Fra både Danske Forlags og forfatterforeningernes side er vi glade for med denne aftale at kunne håndtere sådanne brancheudfordringer i fællesskab.

Vejledningen omfatter kontrakter, som indgås efter vejledningens ikrafttræden. Ikrafttræden for vejledningen er 12 måneder efter parterne har underskrevet vejledningen dog senest på tidspunktet for ikrafttræden af den danske lov, som implementerer DSM-direktivet. Det er pt. usikkert, hvornår den danske lov bliver fremsat, men ikrafttræden forventes tidligst at være i foråret/sommeren 2023.

Selve aftalen kan findes her. Se mere om aftaleindgåelsens forløb og konsekvenser her.

 

Få besked ved nye indlæg!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.