Af Torben Christiansen

Fremmedsproget slang gengives i danske oversættelser ofte med ord, der ikke er slang, men har en neutral stilværdi. Slangudtryk neutraliseres, så sproget mister kulør eller kommer til at virke sterilt.
Nu er der inspiration at hente i appen ”Slangordbogen” med undertitlen ”dansk slang og dagligsprog”, der netop er kommet i ny og udvidet udgave. Ordbogen har nemlig en særlig funktion, der kan være ekstra nyttig for oversættere: Man kan slå op på “almindelige” ord og få tilbudt relevante slangord.

Eksempel: Du ønsker at finde et passende udtryk for ’menstruation’ og slår op i Omvendt slang.

Her får du en række synonymer med forskellig stilværdi, men alle inden for det uformelle stilområde, fx maler i opgangen og tante Rosa. Til hvert ord eller udtryk hører et autentisk citat, der viser dets brug i en tekstsammenhæng og i reglen også et årstal, der tidsfæster udtrykket. Ud over synonymerne kan der under se også være henvisninger til ord og vendinger med en lidt anden betydning eller syntaks, fx udtryk med betydningen “menstruere”.

Slangordbogen indeholder ord og udtryk inden for både slang og dagligsprog, under ét kaldet uformel sprogbrug, som vist på figuren nedenfor. Der kan være stor forskel på, hvor ”skrappe” ordene og udtrykkene er, men jeg er med vilje large i min afgrænsning af, hvad der skal med i ordbogen.

Tegning: David Dinon

En stor del af ordbogens ord og udtryk er forsynet med en emnemarkering, som man kan søge på, fra alkohol, psykologi og rygning til sex, sport og tv. Desuden indeholder ordbogen 40 temaer, fx dyreord, eder, indvandrerslang, skældsord og sms-sprog.

Hovedvægten i ordbogen ligger på nutidig sprogbrug, men den indeholder også ældre ord og udtryk, der stadig er kendt. Ordbogen beskriver ikke kun unges sprog, men alle aldersklassers sprog. Dog er det ikke nemt at følge med i ny slang hos helt unge, og de kan være hurtige til at opfatte brugen af bestemte ord og udtryk som passé.

Ordbogens elektroniske form muliggør flere søgemuligheder og mange links mellem ordene, så det er nemt at orientere sig inden for slangområdet.

Ordbogen indeholder ca. 12.000 opslagsord, 5.000 udtryk, 17.100 definitioner, 15.100 citater, 80.900 synonymer, 4.800 oplysninger om oprindelse (etymologi) og 1.200 illustrationer.

Til ordbogen hører hjemmesiden slangordbogen.com, bl.a. med videoer om slang. Søgning i Omvendt slang kan du også se demonstreret i videoen Slangordbogen Intro for oversættere.

Om forfatteren Torben Christiansen er cand.mag., selvstændig redaktør, korrekturlæser, ordbogsredaktør og oversætter. Har arbejdet for Nordisk Forskningsinstitut på Københavns Universitet og for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Tidligere ansat i mere end 20 år som forlagsredaktør og ordbogsredaktør på forlagene Munksgaard og Gyldendal og har i lige så mange år arbejdet med Slangordbogen.

 

Få besked ved nye indlæg!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.