Babelfiskens sommerferie er forbi, og mens vi var væk, har Det Andet DOF (= Dansk Ornitologisk Forening) færdiggjort deres 25 år lange projekt med at give alle verdens fugle et dansk navn.

Projektet blev igangsat af nu afdøde DOF-medlem Lasse Kreuzfeld, der i januar 1996 var med til at stifte den såkaldte Navnegruppe, som består af repræsentanter fra fire forskellige institutioner/foreninger med interesse for fugle: Dansk Ornitologisk Forening, Landsorganisationen Danske Fugleforeninger (LDF), Zoologisk Museum og de danske zoologiske haver. Om formålet med gruppen skriver de selv:

NAG kan betragtes som Danmarks uofficielle organ for vedtagelse af danske fuglenavne, idet gruppen er godkendt af DOF´s og LDF´s Hovedbestyrelser med mandat til at etablere moderne, meningsfulde og udtalevenlige danske navne for alle verdens fuglearter.

Nonnetræand eller “white-faced whistling-duck”. Foto: Richard Bartz

Som i så mange andre foreninger har der været tale om frivilligt arbejde, og over 10.000 fuglearter og underarter har skullet navngives, så derfor har arbejdet har taget 25 år og ført til navne som nonnetræand, krattyran, flyvende kæmpeand og dolkestikdue. Nu er det afsluttet, og hele listen over fuglenavne, opført parallelt på latinsk, dansk, engelsk og tysk, ligger frit tilgængeligt på bl.a. DOF’s hjemmeside, enten som excel-ark eller pdf.

God fornøjelse med at gå på opdagelse i navnene, og tak til Navnegruppen for at have udviklet denne sande guldgrube for oversættere – og alle andre interesserede.

Få besked ved nye indlæg!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.