En måneds tid senere end oprindeligt planlagt blev årets bibliotekspenge d. 19. maj udbetalt til 10.338 oversættere, forfattere, illustratorer og andre, hvis bøger er tilgængelige på landets biblioteker. I år blev 185,5 mio. kroner fordelt, heraf 10,5 % til e-bøger. Samlet set får modtagerne i gennemsnit udbetalt 17.943 kroner i bibliotekspenge, og det højeste beløb udbetalt er på 708.149 kroner. Modtagerne af bibliotekspenge er i aldersspændet mellem 19 og 104 år, og gennemsnitsalderen er 62 år.

Den digitale biblioteksafgift blev indført i 2017, med første udbetaling i 2017, skulle efter en indkøringsperiode på fire år have fundet sin endelige form i år. Men på grund af den usædvanlige situation for bibliotekerne de seneste år er den dette blevet udskudt. Annette Bach, enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”Dette års fordeling af bibliotekspenge stod til at blive påvirket af corona-nedlukning, da nedlukningerne af bibliotekerne har ført til flere digitale udlån og færre fysiske udlån. Det ville have givet en stor stigning i den digitale andel af bibliotekspengene og dermed også en nedgang i udbetalinger for fysiske bøger. Derfor sker årets uddeling efter en ny bekendtgørelse, der sikrer en vis forudsigelighed i den del af bibliotekspengene, som udbetales for e-bøger og netlydbøger.”

Bibliotekspengene fordeles efter såkaldte genrepoint. For de fysiske bøgers vedkommende ganges genrepointene med antal sider gange antal eksemplarer af de titler, som oversætteren, forfatteren eller illustratoren har stående på bibliotekerne. Se detaljer om beregningsmodellen her. Systemet er altså i høj grad stadig baseret på tilgængelighed af værker snarere end antal udlån. Således er ordningen i sit udgangspunkt en kulturstøtteordning, der skal sikre en fortsat varieret og mangfoldigt udbud af litteratur på dansk til de danske lånere.

Man kan tilmelde sig ordningen på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, hvis man har værker stående i eget navn på de danske folkebiblioteker og skolebiblioteker. Når først man har tilmeldt sig, sker beregningen som hovedregel automatisk hvert år, og pengene udbetales, hvis man når over bundgrænsen på 1370 kr. Det er dog altid en god idé selv at tjekke sin titelliste for evt. fejl og indberette disse senest 14. juli for at få det udestående beløb udbetalt i år. Fristen for at tilmelde sig ordningen som sådan er 31. december 2022. Læs mere her.


 

Oplysningerne stammer delvist fra Slots- og Kulturstyrelsens pressemeddelelse 19. maj 2022

 

Få besked ved nye indlæg!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.