Kort før jul udkom sjette nummer af det europæiske oversættermagasin Counterpoint / Contrepoint. Denne gang er der fokus på de mange forskellige måder, oversættere kan være aktivistiske på. Babelfisken bringer et uddrag af pressemeddelelsen:

Østrigske oversættere kræver ordentlig betaling. Foto: Hanneke van der Heijden

“Overalt bruger folk deres stemme og ret til at ytre sig for at gøre opmærksom på alt det, der skaber problemer – klimaforandringer, stigende ulighed, polarisering og migration, bare for at nævne nogle få ting. Oversættere generelt, herunder litterære oversættere, har i den seneste tid også råbt højt, selvom de problemer, oversætterne står overfor, selvklart er af en lidt mindre dramatisk karakter.

Men det at råbe højt kan virke som en modsætning til selve kernen i, hvad det vil sige at være litterær oversætter. Er vi som oversættere ikke netop bundet af, hvad andre har sagt?

Det nye nummer af Counterpoint viser, at oversættere også kan råbe op, og det kan ske på mange forskellige måder.

  • Hvordan oversætter man fx ordet negro i Natalia Ginzburgs Lessico famigliare (Familieleksikon) til svensk?  Johanna Hedenberg beretter om de indbyrdes modstridende værdier og antagelser i debatten om oversættelsen af så voldsomt politiserede ord og viser, hvilke typer af frihed, oversætteren har og måske bør have.

Forside til den italienske og svenske udgave af Ginzburgs bog. Foto: Johanna Hedenberg

  • Golda van der Meer viser, hvordan oversættere til og fra jiddisch kan spille en afgørende rolle, når det handler om at revitalisere sproget og bevare det for fremtidige generationer.
  • Magnea Matthíasdóttir fortæller historien om et sprog, der delvis gennem sine oversættere, råber op over for sin ekskolonisator, Danmark, ved at ”islandisere” sprogets gloser og bringe dem hjem.
  • Werner Richter beretter om den komplicerede, konfliktfyldte proces mod at få implementeres EU’s DSM-direktiv til østrigsk lov.
  • Francesca Novajra kommer med en lang liste af eksempler på de initiativer, oversætterforbund over hele Europa har taget det seneste år under corona-epidemien, og CEATL’s to finske forbund SKTL og KAOS fortæller om deres arbejde for oversætteres rettigheder og synlighed.
  • Jennifer Croft og Mark Haddon fortæller, hvordan og hvorfor de i efteråret 2021 startede kampagnen #TranslatorsOnTheCover, et fælles initiativ fra en oversætter og en forfatter for at overtale forlæggerne til at sætte oversætterens navn på forsiden af bøgerne.

Mark Haddon og Jennifer Croft. Foto: Privat

  • Og Renate Birkenhauer beskriver, hvordan oversætterrefugiet Europäisches Übersetzer-Kollegium i Straelen i Tyskland blev grundlagt som et sted, hvor man kunne mødes med kollegaer, lave research og udveksle tanker og ideer.

Vi håber, at det nyeste nummer af Counterpoint vil inspirere flere oversættere til at råbe op, enten gennem litteraturen eller på alle mulige andre måder.”

Delegerede fra CEATL til årsmøde på Ålandsøerne 2021. Foto: Juliane Wammen


Counterpoint / Contrepoint er et online tidsskrift om oversættelse og oversættere. Det udgives af den europæiske paraplyorganisation for oversætterforbund, CEATL, men har en uafhængig redaktion bestående af oversætterne Anne Larchet (Irland), Hanneke van der Heijden (Nederlandene) og Juliane Wammen (Danmark). Tidsskriftet kommer to gange om året på engelsk og fransk, og det kan downloades og abonneres på gratis. 

Få besked ved nye indlæg!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.