Af Juliane Wammen

D. 30 september fejres den internationale oversætterdag traditionen tro med en konference i København; i år vil oversættere, tolke, translatører, kommunikationsfolk, tekstere, forskere og studerende samles om at undersøge det danske sprogs nuancer og mangfoldighed. Det er det sprog, de allerfleste oversættere i Danmark er nødt til at kende og forholde sig til, og det rummer mange flere muligheder, variationer og mystiske afkroge end de fleste er bevidste om, specielt i en tid, hvor engelsk (tilsyneladende) spiller en større og større rolle i kultur, forskning og kommunikation. Netop oversættere (og oversættelse) er afhængige af og bidrager aktivt til at bevare og forny sproget.


På deres hjemmeside insisterer arrangørerne på følgende:

“For at fastholde og fremme et alsidigt, smidigt, smukt og levende sprog, kræves det:
– at sproget bruges aktivt i alle sammenhænge i samfundslivet, kulturen og uddannelsessystemet
– at sproget er modtageligt og åbent overfor påvirkning og berigelse fra de mange andre sprog der omgiver os – via oversættelse, via kulturmøder og via indvandring
– at sproget samtidig er opmærksom på egen variation i form af dialekter, sociolekter, flersprogethed og generationsspecificitet
Oversættelse på alle niveauer – fra litterære klassikere til tv-tekster, videnskabelige artikler og tolkning i retssager – er en forudsætning for, at vi stadig kan forstå hinanden, og for at sproget bliver ved med at kunne beskrive og rumme den verden, der er omkring os. Vi ønsker med Hieronymusdagen 2017 at sætte positivt fokus på den mangfoldighed, der findes i dansk. Og vi ønsker at debattere hvad man kan gøre for at bevare og styrke denne rigdom.”

Ligesom de ligesom de foregående tre år foregår fejringen på Københavns Universitet Amager (KUA), i år fra kl. 10.30 – 18, og i løbet af dagen vil der bl.a. være minutmøde, workshop, ressourcemesse og paneldebat. Vi ønsker alle de deltagende god fornøjelse.

Hieronymusdagen 2017 arrangeres i et samarbejde mellem Forum for Billedmedieoversættere, Dansk Oversætterforbund, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk ved KU og Forbundet Kommunikation og Sprog.

Få besked ved nye indlæg!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.