Af Juliane Wammen

D. 15. august fik Dansk Oversætterforbund ny formand, da Ulla Lauridsen overtog posten efter Morten Visby på et konstituerende bestyrelsesmøde. Skiftet sker midt i en valgperiode, fordi Visby i juni blev valgt som ny formand for Dansk Forfatterforening efter Jakob Vedelsby.

Ulla Lauridsen beskriver sig selv som ”rutineret oversætter af engelsksproget genrelitteratur” og har været medlem af DOF’s bestyrelse siden 2012, hvor hun blev rekrutteret af den daværende bestyrelse med Ellen Boen som formand. Inden sin indmeldelse samme år udtalte hun sig til tider kritisk om forbundets arbejde, men uenighed er ingen hindring for gensidig respekt. Og hun var allerede dengang meget bevidst om, hvor meget netværk og kollegialt samarbejde kan betyde for den enkelte oversætter.

Ulla Lauridsen, ny formand for Dansk Oversætterforbund

Efter at være blevet mag.art. i litteraturvidenskab i 2005 havde hun en kort rundtur omkring reklamebranchen som tekstforfatter. ”I efteråret 2007 fik jeg så min første kontrakt på en litterær oversættelse. Det var en opgave, som Hanna Lützen forærede mig, fordi hun havde travlt med Harry Potter, og det vil jeg for altid være taknemlig for – det illustrerer fint, hvor meget netværk betyder for os.”

Om sin egen nye rolle som formand siger Ulla Lauridsen: ”Min primære opgave er at ’passe butikken’. Der er hele tiden praktiske ting, der skal ordnes, nye medlemmer, arrangementer, bestyrelsesmøder, nyhedsbreve, medlemssager osv., og det vil jeg gerne tage mig af. Jeg tager det også meget alvorligt, at jeg skal lede arbejdet i bestyrelsen på bedste demokratiske vis, så alle bliver inddraget og ’hørt’, og opgaverne bliver fornuftigt fordelt.”

Derimod er Ulla Lauridsen glad for, at nogle af DOF’s opgaver, såsom kontraktrådgivning og arbejdet med ophavsretslige spørgsmål, fortsat bliver varetaget af Morten Visby og jurist Anne Koldbæk fra Dansk Forfatterforening (som DOF er en underafdeling af). Det sker både som en del af forfatterforeningens service til alle medlemmer og mere specifikt som en del af den nye kontraktrådgivningstjeneste, som DOF satte i søen for kort tid siden.

Praksis frem for politik

Den nye formand ser således ikke primært sin rolle som politisk, selvom hun, med sine egne ord, er ”et meget politisk menneske”. I forhold til sit oversættervirke ser hun i højere grad sig selv som selvstændig erhvervsdrivende end kunstner, men det gør bestemt ikke engagementet i oversætterfaget mindre. I en del år har Ulla Lauridsen således haft en blog, hvor man kan læse om alt fra sproglige spørgsmål, litterære citater, hvordan man opretholder en fornuftig balance mellem ånd og krop, valg af tastatur og holdninger til forlagsbranchens problemer med meget mere. Hun har lige fra begyndelsen af sit engagement i oversætterforbundet været bevidst om, at man kan læse hendes indlæg på bloggen som udtryk for bestyrelsens samlede holdning til en sag, og derfor har hun valgt i nogen grad at nedtone sine personlige politiske holdninger.

Ulla Lauridsen håber, at DOF under hendes ledelse især vil ”tjene medlemmernes interesser som et forum for efteruddannelse, erfaringsudveksling og netværk, og så er den juridiske rådgivning også enormt vigtig. Men selvfølgelig vil jeg stritte imod af alle kræfter, hvis nogen vil forringe vores vilkår på den ene eller den anden måde.” Der er altså ikke umiddelbart nogen planer om, at der skal ske de store ændringer i DOF’s profil eller måde at arbejde på. Derimod vil hun ”byde det velkommen, hvis en kandidat med stærke kulturpolitiske synspunkter i tråd med medlemmernes synspunkter ville dukke op ved næste generalforsamling.”

Indflydelse og samarbejde

For Ulla Lauridsen ligger DOF’s bedste mulighed for at skaffe sig kulturpolitisk indflydelse som en del af Dansk Forfatterforenings samlede lobbyarbejde. For nylig er hun selv indtrådt som medlem af DFF’s bestyrelse og har fået større indblik i forskelle og ligheder mellem de forskellige grupper i foreningen:

”Det er rigtig interessant at se, hvor forskellige betingelserne er. Oversættelse er for mange af os et fuldtidserhverv, mens forfattere og digtere må hustle noget mere. Jeg har ikke været med så længe endnu, men det er klart, at der er interessemodsætninger og også potentielle konflikter.”

Med valget af Morten Visby som ny formand for Dansk Forfatterforening kan oversætterne glæde sig over, at foreningen på den måde synes at anerkende oversætterne som ligeværdige medlemmer af Dansk Forfatterforening, trods disse forskellige vilkår og interesser grupperne imellem. Og selvfølgelig at de nu får en formand, der kender oversætternes problemer indgående. Det betyder dog langt fra, at oversætterne pludselig vil få positiv særbehandling i foreningen som helhed. I alle de år, Morten Visby har været med i det politiske arbejde, både som bestyrelsesmedlem, næstformand, ophavsretsansvarlig og medlem af forskellige udvalg, har det hele tiden været med medlemmernes samlede interesser i fokus.

Morten Visby, ny formand for Dansk Forfatterforening
Foto: Martin de Hahn

Ved tiltrædelsesreceptionen i forfatterforeningens lokaler i Strandgade d. 30. august, hvor der foruden foreningens medlemmer og medarbejdere var repræsentanter for både forlagsbranchen, biblioteksvæsnet og kulturstyrelsen til stede, forklarede den nye formand således, hvordan han ser sin opgave:

”Jeg ved godt, at repræsentanter for de andre kunstarter sikkert er dybt uenige i, hvad jeg siger nu, men for mig er litteraturen den eneste kunstart, som dækker alle aspekter af livet. Og Forfatterforeningen repræsenterer alle dele af litteraturen. Det kan somme tider give udfordringer, og det kan være svært at nå til enighed, men når vi så gør det, så ved alle, at det betyder noget, det vi siger. Fordi vi dækker det hele. Det er det, som gør Forfatterforeningen stærk.”

Babelfisken ønsker de to nye formænd stort tillykke og ikke mindst held & lykke med de nye hverv. Og håber, at det forhåbentligt gode samarbejde vil komme både oversætterne og litteraturen generelt til gavn.

Få besked ved nye indlæg!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.