Af Juliane Wammen

Dansk Oversætterforbund har længe tilbudt litterære oversættere rådgivning om kontrakter, bogmarkedsforhold, rettigheder og alt, hvad man i øvrigt kan forvente at ville vide inden for den uregulerede, somme tider idiosynkratiske branche, som litterær oversættelse er. Ved hjælp af ophavsretslige midler administreret af Dansk Forfatterforening har DOF oprettet en hjemmeside, hvor man på individuelt grundlag kan få svar på mange af de spørgsmål, man måtte have som nystartet og mere garvet oversætter. Rådgivningen omfatter også oversættere, der ikke er medlem af DOF, og for første gang vil det være muligt at få et konkret bud på hvilke generelle honorartakster, der er praksis på området.

Der er tale om et stort fremskridt for branchen, idet der nu er ét samlet sted, hvor man på baggrund af sin egen helt konkrete situation kan danne sig en idé om, hvordan markedet ser ud, og hvad man selv kan gøre for at forbedre sine forhold og stå stærkest muligt i forhandlinger med forlag.

Rådgivningen varetages i øjeblikket af tidligere formand for DOF, Morten Visby, som selv er litterær oversætter og derudover kender området indgående gennem mange års arbejde med kontrakter og politiske forhold, både i Danmark og internationalt. Morten Visby bliver, i det omfang det er relevant, assisteret af øvrige medlemmer af DOF’s bestyrelse.

På Oversætterrådgivningens forside kan man læse følgende om det nye tiltag:

Oversætterrådgivningen er oprettet af Dansk Oversætterforbund for at rådgive såvel medlemmer som ikke-medlemmer om kontrakter, rettigheder og honorarer. Rådgivningen er fortrolig og baseret på en realistisk bedømmelse af mulighederne i det enkelte tilfælde. Tjenesten varetages af garvede oversættere med indgående branchekendskab og store netværk inden for alle områder af litterær oversættelse i Danmark.

For oversættere er kontraktforhold og honorarstørrelser stærkt svingende fra oversætter til oversætter, fra forlag til forlag og fra bog til bog. Oversætterrådgivningen opererer således ikke med standardiserede vilkår, for sådan er virkeligheden ikke på markedet. Tjenesten arbejder derimod med individuel vurdering og assistance i den konkrete situation. Rådgivningen er for både medlemmer og ikke-medlemmer og for både nystartede og erfarne oversættere, skønlitterære såvel som faglitterære. Rådgivningen er gratis.

Klik ind på Oversætterrådgivning og læs mere om, hvad rådgivningen kan tilbyde.

Babelfisken hilser initiativet velkommen og håber, at det vil støtte oversætteres indsats for at stå endnu stærkere på et vanskeligt marked, også i fremtiden.

Få besked ved nye indlæg!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.