Nedenstående er skrevet af Allan Hilton Andersen, DOF.

I 2016 blev Freek Van Den Ham, herboende tekster og hollandsk født, af Rosinante spurgt, om han ville oversætte bogen ’Mijn verhaal’ af Johan Cruyff til dansk. Selv om Freek til dagligt tekster til dansk fra nederlandsk, engelsk og tysk, var han en smule tøvende, indtil jeg fik ham overtalt og tilbød ham og forlaget at være redaktør på bogen. Efter min mening var det uomgængeligt nødvendigt, at bogen blev oversat af en, der havde et indgående kendskab til fodbold, og ikke mindst hollandsk fodbold.

Samarbejdet gik som forventet glimrende, og bogen udkom den 18.11.med et forord af Frank Arnesen.

Den 13.11.16 bragte dagbladet Politiken i tillægget PS over otte en halv avissider et uddrag af bogen, som på dansk hedder ’Mit livs bane’. Forfatterens navn var angivet, ligesom Frank Arnesen og Rosinante. Men oversætterens navn fremgik ingen steder.

Oversætteren ringede selv til Politiken for at få en forklaring, og dagen efter bragte avisen en beklagelse. Hvad angik honorar henviste Politiken til Rosinante, som havde givet tilladelse til at optrykke siderne i avisen, og Politiken afviste pure at betale noget som helst.

Jeg sendte herefter et læserbrev til Politiken, som i første omgang blev antaget, men derefter afvist med den begrundelse, at den var et indlæg i en verserende sag mellem oversætteren og Politiken, som avisen ikke ville påvirke. Det argument kunne jeg godt acceptere, eftersom Rosinante havde givet tilladelse til, at uddraget kunne bringes i Politiken. Og hvem vil ikke gerne have otte en halv sides gratis reklame i et stort dagblad?

På dette tidspunkt stod det altså klart, at Rosinante og Politiken henholdt sig til den passus i oversætterens kontrakt, hvoraf det fremgår, at korte uddrag i forbindelse med anmeldelser og omtale af bogen er tilladte. Man må nok konstatere, at otte en halv side er mere end ’korte uddrag’, men at tage en tvist med forlaget på dette grundlag virkede uholdbart.
Efter at have konfereret med DOF’s formand, Morten Visby og DFF’s jurist, Anne Koldbæk, stod det klart, at kravet til Politiken skulle handle om manglende kreditering. Politiken fastholdt, at en beklagelse i avisen dagen efter måtte være tilstrækkeligt og nægtede at udbetale kompensation. Jeg skrev frem og tilbage med både chefredaktion og redaktøren på PS, men mødte mildest talt ingen forståelse, hvorefter Freek Van Den Ham kontaktede Dansk Journalistforbunds juridiske medarbejder, Dinna Arbo. (Årsagen til den kringlede arbejdsgang er den, at Van Den Ham som tekster er organiseret i DJ, men da dette er en bogoversættelse, trak jeg på mit medlemskab af DFF, som har rutine i at behandle sager af denne art.)

Oplysningerne fra DFF blev videregivet til Dansk Journalistforbund, som fremsendte krav til Politiken med bl.a. følgende formulering:

”Freek van den Ham er ikke blevet krediteret i forbindelse med udgivelsen af uddraget af bogen. Dette er en krænkelse af ophavsretslovens § 3, stk. 1.

Som følge af ovennævnte overtrædelse, er Freek van den Ham berettiget til godtgørelse efter ophavsretslovens § 83. Godtgørelse er et skønsmæssigt fastsat beløb, der gives for ikke-økonomisk skade. Kravet er opgjort til:  Godtgørelse: 3.000,-”

Politiken har herefter udbetalt godtgørelsen til Freek Van Den Ham.

Det er meget muligt, at dagspressen, in casu Politiken, har den opfattelse, at vi klynker, når vi ikke bliver krediteret. Men måske kan de lære almindelig anstændighed, hvis de skal til lommerne hver gang.

Få besked ved nye indlæg!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.