MEDIEOVERSÆTTERNES EGEN KONFERENCE 13.-14. SEPTEMBER 2013

Hermed inviterer vi til den første nordiske konference for medieoversættere 

i Stockholm den 13-14. september 2013.

Sted:              Kungl. Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Gamla stan, Stockholm
Tilmelding:    Tilmelding til NAViO, elisabeth.rusdal@navio.no
Skriv ”konference” i emnelinjen

Arrangeret af: Forum for Billedmedieoversættere (den danske tekstergruppe i Dansk Journalistforbund) og NAViO, den norske tekstergruppe

I Norden har vi gennem 80 år oparbejdet en tradition for undertekstning på et dokumenteret højt niveau, som har fremmet sprog- og fremmedsprogsindlæring og ikke mindst den fællesnordiske sprogforståelse.

 

Den nordiske model er nu under pres fra stærke kommercielle interesser, især fra eng-elsksprogede lande uden nogen nævneværdig tekstnings- eller fremmedsprogserfaring.

 

Teksterne har i årenes løb afdækket et stigende behov for et mere konkret konference-forum. Det vil også give hele medieoversætterfaget direkte adgang til at drøfte forskning og fag med det akademiske miljø uden indblanding af kommercielle interesser. Vekselvirkningen mellem det udøvende miljø og forskningsmiljøet vil styrke begge parter. Vi ønsker overordnet set at få sat større fokus på kvaliteten af et af de mest læste nordiske medier og det skriftsprog, der dokumenteret har en stor indvirkning på sprogdannelsen hos børn og unge.

 

Medieoversætterne, hvoraf de fleste er undertekstere, er i frontlinjen, når den store bølge af især engelsk skal forvandles til brugbart, spændstigt og tidssvarende nordisk sprog.

 

Formålet med konferencen er at skabe et fælles, nordisk forum, som kan styrke sprog-kvaliteten i hvert enkelt land, samarbejde om at udforske de nordiske AV-oversætter-traditioner og styrke den nordiske model på området. En del af formålet er at kaste lys over den kultur- og sprogpolitiske del af kvalitetsdiskussionen. Politikere kan stille krav til kvalitet og adgang. Sådan fik de nordiske lande tekstning for døve og hørehæmmede.

 

Der er flere europæiske konferencer inden for vores område, men i Norden savner vi et forum, som er fagligt velfunderet, ikke-kommercielt og ægte nysgerrigt.

 

Forum for Billedmedieoversættere og NAViO, hhv. dansk og norsk faglig organisation for medie-oversættere (tekstere og dubbere) samarbejder om konferencen sammen med de nordiske søsterorganisationer og relevante aktører på universiterne.

 

Det er ikke sikkert, at vi kan nå rundt om alle de vigtige emner på to dage, men vi har tænkt os at prøve!

 

Se foreløbigt program nedenfor.

Konferencen kommer i stand med støtte fra:

 

Nordisk Kulturfond  |  Fritt Ord  |  Svensk Medietext AB  |  Primavista/Subline
NAViO  |  FBO/Dansk Journalistforbund

 

Foreløbigt program

Fredag den 13. september

 

12.00: Ankomst, registrering, kaffe

 

13.00: Konferencen åbner

 

13.30: Jan Pedersen: Undertekstning – den nordiske model

 

14.30: FROKOST

 

15.30: Torbjørg Breivik: Maskinoversættelse – ven eller fjende?

 

16.30: Janne Skovgaard Bjotveit: Med blik for teksten. Et øjenbevægelsesstudie af elever i 5. klasse, når de ser tv med undertekster

 

17.30: Tiina Tuominen: The Art of Accidental Reading and Incidental Listening

 

18.30: Afslutning

 

19.00: MIDDAG

 

Lørdag den 14. september

 

10.00: Kristiina Abdallah: Quality and Moral Hazard in Translation Production Networks

 

11.00: Henrik Gottlieb: Oversættelsesdansk eller skæddersyede tekster? Slut med ”samme tekstning til alle” i Skandinavien.

 

12.00: Jurist og ekspert fra det svenske og finske journalistforbund: Værk, ophavsret, copyright

 

13.00: FROKOST

 

14.00: Paneldebat – Kvalitet kontra kommercialisering

 

Paneldeltagere: NRK: Reidun Martol, YLE: Christoffer Forssell, DR: Gitte Heide, repræsentant for SVT’s tekstningsafdeling, Jan Pedersen fra Stockholms Universitet, Lasse Thorsell fra Svensk Medietext, Randi Stangbye fra SDI Media, Amalie Foss, FBO. Ordstyrer: Henrik Gottlieb, Københavns Universitet

 

16.00: Tiina Holopainen: Professionalism in Audiovisual Translation

 

17.00: Sammenfatning

 

17.15: Afslutning

Få besked ved nye indlæg!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.