Hvert år uddeler Statens Kunstfonds Legatudvalg for litteratur arbejdslegater til forfattere, oversættere og illustratorer af en samlet pulje på 30 mio. kroner.

Legaterne uddeles efter ansøgning til “fortsat kunstnerisk virke”, og der er tale om frie midler. Det vil sige, at der ikke skal aflægge regnskab eller rapporteres, men at midlerne skal give modtagerne mulighed for at bruge tid på fordybelse og fokus på deres kunstneriske virke – eller, som udvalget udtrykker det, at ”give højt kvalificerede og talentfulde kunstnere mulighed for at videreudvikle deres kunstneriske arbejde. Legater gives til fortsat kunstnerisk virke til kunstnere, der via deres hidtidige produktion har vist et særligt talent.”

Det siddende legatudvalg består af fem medlemmer, hvoraf tre er udpeget af Kunstfondens repræsentantskab og to af kulturministeren. I øjeblikket er medlemmerne forfatter Dennis Gade Kofod (formand for udvalget), forfatter Gerd Laugesen, illustrator Lars Horneman, professor Lasse Horne Kjældgaard og litterær oversætter Agnete Dorph Stjernfelt.

Frist for at søge arbejdslegater er i år den 1. februar kl. 23.59.

Som noget nyt uddeles der fra i år kun tre typer af legater:

  • 3-årige arbejdslegater a 855.000 kr.
  • almindelige arbejdslegater med et fast beløb på 100.000 kr.
  • arbejdslegater til debutanter a 50.000 kr.

Som ansøger skal man have mindst to titler (en for debutanter) i eget navn på et forlag, hvor redaktionen er uafhængig af en selv som ansøger. For oversættere vil der blive lagt særligt vægt på ”at oversættelsen videreformidler både originalværkets betydning og dets form, og at tonen i originalværket rammes på en overbevisende og sikker måde. Desuden kan udvalget også vælge at se på den litterære kvalitet af de værker, oversætteren hidtil har arbejdet med.

Babelfisken opfordrer så mange som muligt til at søge legaterne, så det er muligt for udvalget at tage beslutning på et så bredt og kvalificeret grundlag som muligt, og så vi kan fastholde oversættelse som en litteraturkunstnerisk praksis, også inden for støttesystemet. Og til dem der gør det – held og lykke herfra!

Få besked ved nye indlæg!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.